PRIVATLIVSBEKENDTGØRELSE

Sidst ændret: 9. juni 2019

Gælder fra: 25. maj 2018

 

RONIN International er en uafhængig markedsanalysevirksomhed baseret i London, England. Vi tager datasikkerhed for alle brugere af vores hjemmeside og forskningsdeltagere meget alvorligt. Vi har udviklet denne privatlivspolitik for at oplyse om principperne for vores brug af personoplysninger og give dig mulighed for at forstå, hvem vi er, og hvordan vi arbejder.

Privatlivspolitikken gælder for de data, som er indsamlet via RONIN Internationals hjemmeside, og de data, vi indsamler og opbevarer for dig til og fra markedsundersøgelser lavet online eller over telefonen - enten som engangsdeltager i en undersøgelse eller som medlem af vores paneler. For nemheds skyld indeholder denne privatlivspolitik links til ressourcer, som kan hjælpe dig med at forstå, hvordan vores privatlivspolitik gælder for dig. Privatlivspolitikken gælder ikke for disse eksterne ressourcer, og vi har kun medtaget disse links af informations- og referenceformål. Hvis du går til disse tredjeparters hjemmesider, vil du være underlagt deres privatlivspolitikker. Der henvises til dem for vejledning om dine data.

1.      Vores arbejde

Hvad er markedsundersøgelse?

Vi foretager telefon- og online markedsundersøgelser i hele verden fra vores kontor i Storbritannien for at dække vores kunders og deres kunders behov for at forstå dig, som er deres nuværende eller potentielle kunde (eller som er repræsentativ for deres potentielle kunder), markedet, du lever og arbejder i, og hvilke produkter og tjenester, du bruger - det er markedsundersøgelse.

2.      Vores kunder

Hvem arbejder vi for?

Vores undersøgelser foretages på vegne af en række kunder såsom mindre virksomheder, der ønsker at udvikle produkter og tjenester, så de passer bedre til folks behov, forskningsinstitutioner, der har indgået kontrakt med lægemiddelproducenter, som ønsker at vide, hvordan deres produkter klarer sig på markedet, statslige myndigheder, der ønsker at finde ud af, hvordan den fremtidige politik skal se ud - og alt derimellem. Vi kører også projekter for andre sponsorer som konsulentfirmaer og virksomhedsejere.

Vi udfører kun markedsundersøgelsesprojekter. Din deltagelse i vores undersøgelser vil aldrig resultere i salg eller markedsføringskommunikation fra os, vores kunder eller eventuelle relaterede tredjeparter. Markedsundersøgelser er vigtige, da de giver virksomheder mulighed for at trives, yde en bedre service, og når det kommer til markedsundersøgelser indenfor sundhedssektoren, giver det os endog mulighed for at indberette bivirkninger hos patienterne og dermed støtte lægemiddelovervågningsafdelingernes indsats på verdensbasis.   

3.      Derfor kontakter vi dig

Du har hørt fra os.

Enhver meddelelse, du modtager fra os, f.eks. e-mailinvitationer eller telefonopkald, identificerer os tydeligt og forklarer formålet eller formålene med vores kontakt.

Når vi kontakter dig, vil det typisk være med et af følgende formål:

 • For at invitere dig til at deltage i en markedsundersøgelse eller kundetilfredshedsundersøgelse
 • For at gennemføre et telefoninterview som del af en markedsundersøgelse
 • For at kontrollere de svar, du for nylig har givet i en markedsundersøgelse
 • For at bekræfte din tilmelding til vores panel
 • For at opdatere og sikre, at vores oplysninger er nøjagtige, hvis du er en del af vores panel

Vi kontakter dig måske lejlighedsvis af andre grunde; vi vil have bedt om tilladelse på forhånd, før vi kontakter dig igen. Hvis vi kontakter dig af en hvilken som helst anden grund, vil vi altid sikre, at formålet er foreneligt med din forudgående accept.

Vi vil i næsten alle tilfælde kun behandle dine data på grundlag af dit informerede samtykke hertil. Den eneste undtagelse hertil er, hvis vi deler dine kontaktoplysninger med en nøje udvalgt tredjepart, som vi bemyndiger til at foretage en validering af dine oplysninger, som for eksempel at bekræfte, at du har deltaget i en nylig undersøgelse. Dette er for at sikre, at vi lever op til vore store kvalitetskrav, og fordi det ikke ville være praktisk at bede om dit udtrykkelige samtykke i denne forbindelse. Dette er en legitim interesse for en virksomhed som vores, men vi vil altid gøre det i overensstemmelse med denne privatlivspolitik, og vi vil kun gøre det efter nøje at have vurderet, hvordan det vil påvirke din datasikkerhed. Hvis bedømmelsen ikke er tilfredsstillende, vil vi ikke gå videre.

4.      Hvordan kontakter vi dig, og hvor kommer vores kontaktoplysninger fra?

Forklaring til, hvordan vi kommer i kontakt med dig

De kontaktoplysninger vi har på dig, kan komme fra forskellige kilder. Vi vil altid fortælle dig, hvilken kilde dine kontaktoplysninger kommer fra, når du taler med os.

 • Via e-mail: Hvis vi kontakter dig via e-mail, har du talt med os tidligere, og du har udvist interesse i at deltage i yderligere og lignende typer undersøgelser. På dette tidspunkt vil du have givet os en e-mailadresse, vi kan bruge til dette formål. Alternativt kan vi kontakte dig på vegne af vores kunde. Hvis du bruger deres produkter og tjenester, kan de have bedt os som værende et uafhængigt analysebureau om at tale med dig for at få indsigt i, hvor tilfreds du er med dem. Nogle gange beder arbejdsgivere os også om at køre interne personaleundersøgelser for at forstå, hvor tilfreds du er med dem. I vores kundes privatlivsbekendtgørelse vil der stå, at de nogle gange deler dine oplysninger og samarbejder med virksomheder som vores med henblik på at foretage markedsundersøgelser.

 

 • Via telefon: Hvis vi kontakter dig telefonisk, gælder ovenstående stadig, men vi kan også have fundet dit telefonnummer i offentligt tilgængelige databaser, fordi vi mener, at du opfylder kriterierne for vores undersøgelse. Denne proces kaldes 'desk research' og hjælper os til at komme i kontakt med egnede kandidater til undersøgelsen via telefon på basis af bopælsland, jobtitel eller branche. Nogle gange arbejder vi med tredjepartsleverandører, som opretter lister over offentligt tilgængelige oplysninger, der kan hjælpe os med at nå ud til de rigtige personer. Alternativt kan dit telefonnummer være kommet frem i en proces kaldet "random-digit-dialling’ [tilfældigt-nummeropkald] – besøg Https://www.ronin.com/telephone for at få mere at vide!

 

 • Andre metoder Nogle gange sender vi dokumentation om vores arbejde til din arbejdsplads, så du kan tilmelde dig som interesseret, f.eks. en "tilmeld dig"-plakat. Måske ser du invitationer fra os på de sociale medier. Hvis du er på LinkedIn, har du muligvis også været modtager af en af vores kampagner. Når det sker, vil vi bede dig om at indsende nogle oplysninger om dig, og vi vil kontakte dig direkte for at bekræfte, at du opfylder kriterierne for en bestemt undersøgelse.

5.      Hvilke data indsamler vi?

Hvilke informationer får vi fra dig?

På vores hjemmeside: Vores kontaktformular indsamler følgende oplysninger fra dig: navn, e-mailadresse, navnet på din virksomhed og et telefonnummer. Det giver os mulighed for at hjælpe dig med din forespørgsel og komme med eventuelle tilbagemeldinger. 

Hvis du vil deltage i vores IT- eller sundhedsfaglige gruppe, vil vi bede dig om dit fulde navn, telefonnummer, e-mailadresse, medicinsk speciale eller jobtitel og dit bopælsland. På den måde kan vores team komme i kontakt med dig og validere dine oplysninger som medlem af vores panel. Vi vil stille lidt flere spørgsmål for at kende til din specifikke situation.

Hvis du søger om optagelse på vores telefonundersøgelseshold, beder vi dig om samme type information, men vi vil også bede om din adresse, så vi kan kontrollere, om det vil være let for dig at komme hen til os for at arbejde, og vi skal selvfølgelig vide, hvilke sprog du taler. Du kan også vælge at vedhæfte et CV til din indleverede ansøgning, som vores team kan gennemgå.

Over telefonen: Som vi fortæller dig, når du taler med os over telefonen, optager vi alle vores opkald for at sikre, at vores team behandler dig retfærdigt, arbejder på en professionel og høflig måde, og leverer et serviceniveau, der opfylder vores interne standarder og de relevante adfærdskodekser. Vi vil altid bekræfte, at du er indforstået med dette, før vi går videre med samtalen, og disse optagelser vil aldrig blive udleveret til andre end personer, hvis rolle ved RONIN omfatter ansvaret for kvalitetskontrol – medmindre optagelserne er krævet til et særligt formål såsom analyse. Hvis det er tilfældet, vil vi bede dig om samtykke til dette separat, inden vi fortsætter samtalen.

 

6.      Økonomiske incitamenter

Tjen penge ved at deltage i værdifulde undersøgelser

Hvis du har gennemført en af vores undersøgelser, er det muligt, at du er berettiget til at modtage et incitament (også benævnt honorar eller betaling). Værdien af dette incitament varierer afhængigt af undersøgelsens længde, kompleksitet og emne. Vi vil altid informere dig på forhånd om det økonomiske incitaments værdi, valuta og betalingsmetode.

Alle RONIN Internationals økonomiske incitamenter er underlagt særlige vilkår og betingelser, som kan findes på: https://www.ronin-rewards.com/terms-and-conditions/. Vi behandler alle økonomiske incitamenter for vores undersøgelser, men lejlighedsvis rekrutterer vi deltagere til at deltage i tredjeparters undersøgelser. Når dette er tilfældet, kan det være tredjepart, der administrerer incitamentet. Vi vil oplyse dig om dette, når vi henvender os til dig vedrørende deltagelse i en undersøgelse.

For at du kan modtage betalingen skal vi bruge din e-mailadresse for at sende dig et Amazon-gavekort eller en PayPal-betaling. Medmindre du forinden har givet samtykke til andre formål, vil din e-mailadresse udelukkende blive brugt til at sende dig denne betaling og vil blive slettet, når vi har bekræftet, at betalingen er modtaget korrekt og til din tilfredshed.

7.      Vores rolle i behandlingen af dine data

Hvem har ansvaret for dine data?

Når vi kontakter dig, vil vi altid fortælle dig, hvem vi er, give vores kontaktoplysninger, og angive navn(e) på de(n) dataansvarlige, der afgør, hvordan dine data skal behandles. For det meste er vi bestilt af vores kunder til at tage kontakt til dig, enten som en udpeget enkeltperson eller som en fagperson, der passer ind i den respondentkategori, der undersøges, og det betyder, at de er dataansvarlige, dvs. uden dem ville der ikke have fundet nogen databehandling sted. Dette gælder også, selvom kontakten er mellem dig og os, og de aldrig kommer til at modtage nogen af dine personoplysninger (hvis det var tilfældet, ville vi bede om dit forudgående udtrykkelige samtykke hertil). Afhængigt af omstændighederne kan vi være fælles dataansvarlige. Da du indgår i et samarbejde med os, når du deltager i vores undersøgelser, har vi en juridisk forpligtelse til at håndhæve nogle af dine rettigheder, hvis du vælger at udøve dem. Læs videre for at finde ud af, hvad det betyder, og hvordan det kan berøre dig.

8.      Dataansvarlige og databehandler

Hvem har ansvaret for dine data?

I en markedsundersøgelse går forskellige parter sammen om at danne 'undersøgelseskæden'. Det begynder med undersøgelsessponsoren, selskabet der beslutter, at de vil køre et markedsundersøgelsesprojekt. Dernæst kommer undersøgelsesbureauet , der designer undersøgelsen og fremlægger resultaterne deraf for undersøgelsessponsoren. Derefter kommer feltarbejdsbureauet, som gennemfører undersøgelser online eller over telefonen og taler med respondenter over hele verden for at indsamle meninger og den indsigt, der er nødvendig for at udarbejde rapporterne. Derudover kan nogle andre tredjeparter være med til at hjælpe med nogle særlige elementer i projektet, som varierer bredt for hvert enkelt projekt.

Under den gældende databeskyttelseslovgivning er den dataansvarlige den, som afgør til hvilket formål ("hvorfor") og på hvilken måde ("hvordan"), data behandles. Til gengæld skal en databehandler handle i overensstemmelse med den dataansvarliges specifikke instruktioner og kun opbevare dine oplysninger så længe, det er nødvendigt for at udføre det arbejde, som denne anmodes om af den dataansvarlige. Der vil ofte være flere dataansvarlige i et markedsundersøgelsesprojekt, og det kan desuden omfatte assistance fra flere databehandlere. Alle disse parter er juridisk forpligtet til at beskytte din datasikkerhed og efterkomme dine rettigheder iht. den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR).

9.      Udøvelse af dine rettigheder i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse

Datarelationer på dine betingelser

a.      Adgang

Du kan til enhver tid anmode om adgang til de personoplysninger, vi opbevarer om dig. Når du tager kontakt, skal vi afgøre, om vi er dataansvarlige for dine personoplysninger. Hvis vi ikke er det, vil vi bede dig om at tage direkte kontakt til den dataansvarlige, eller vi vil spørge dig, om vi må tage kontakt til vedkommende på dine vegne. Hvis vi er dataansvarlige, kan du muligvis få adgang til personoplysningerne og rette, ændre eller slette dem, bortset fra følgende tilfælde:

 • Omkostningerne forbundet hermed ville være uforholdsmæssige og urimelige; eller
 • Vi kan ikke frigive dine data uden at frigive data fra andre personer eller fra RONINS eller vores kunders fortrolige forretningsoplysninger

b.      Portabilitet

På baggrund af dit samtykke til at vi behandler data, har du også ret til portabilitet, hvilket betyder, at du kan anmode om at modtage personoplysninger, du har givet os, i et format, der er let at læse, og som kan genbruges af andre, hvis du ønsker at dele dem med en anden dataansvarlig.

c.      Berigtigelse

Du kan også bede os om at berigtige de oplysninger, vi har om dig. Urigtige oplysninger kan medføre frustration eller vildledende kommunikation, og vi har forpligtet os til at sikre, at de informationer vi har om dig, er så nøjagtige som muligt. Vi gør os store bestræbelser på at sikre, at de personlige oplysninger, vi opbevarer, er nøjagtige, fuldstændige, aktuelle og relevante – baseret på de nyeste oplysninger, vi har til rådighed. Vi stoler på, at du hjælper os med at opretholde nøjagtige og aktuelle personoplysninger om dig ved at besvare vores spørgsmål ærligt.

d.      Sletning

Du har også ret til at blive slettet, også kendt som "retten til at blive glemt". Hvis du har samtykket i, at vi opbevarer eller behandler dine data, har du ret til at få slettet alle oplysninger, vi har om dig, hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage. Da vi ofte kontakter dig på vegne af andre firmaer, der muligvis har videregivet dine kontaktoplysninger til os, er det sommetider nødvendigt, at vi kontakter det firma, der har videregivet dine oplysninger, og informerer dem om din beslutning om at tilbagetrække samtykket. Der er grænser for, hvad denne ret til sletning kan omfatte: hvis vi sletter alle dine oplysninger, vil vi måske komme i kontakt med dig igen ved en tilfældighed, fordi markedsundersøgelser ofte handler om at komme i kontakt med et repræsentativt udsnit af befolkningen. Det er ikke ensbetydende med, at vi har opbevaret dine oplysninger, men at de kom frem ved en tilfældig stikprøveudvælgelse.

e.      Begrænsning

Du kan også gøre brug af din ret til at begrænse behandlingen af dine personoplysninger. Retten til begrænsning betyder, at vi ikke længere foretager yderligere behandling af dine personoplysninger ud over opbevaring af dine oplysninger med det ene formål at sikre, at vi ikke foretager nogen yderligere databehandling; vi ville ikke bruge dine oplysninger til andet. Det er ofte den bedste måde at forhindre enhver yderligere henvendelse fra os, fordi det giver os mulighed for at beholde lige netop tilstrækkelig information til at sikre, at dine kontaktoplysninger er udelukket fra alle efterfølgende projekter.

f.        Indsigelse

Som nævnt deler vi nogle gange dine personoplysninger med tredjepartsleverandører med henblik på kvalitetskontrol. Da retsgrundlaget herfor er legitime interesser, har du ret til at gøre indsigelse mod denne behandling. Eventuelle leverandører, vi indgår aftale med, vil arbejde i henhold til lovgivningen om databeskyttelse. Når de kontakter dig for første gang, vil de forklare dig, at du til enhver tid kan gøre indsigelse mod behandlingen af data – dette vil blive meddelt os og taget til efterretning.

g.       Tidslinjer og identitetskontrol

Hvis du vil udøve nogen af disse rettigheder, bedes du kontakte os pr. e-mail eller brev ved brug af de kontaktoplysninger, du finder under "Kontakt". Vores team vil bestræbe sig på at efterkomme din anmodning senest 30 dage efter modtagelsen. Hvis vi behøver mere tid, giver vi dig besked inden for denne tidsramme. Vi får måske brug for at kontakte dig for at bede om supplerende oplysninger, der bekræfter din identitet, så vi ikke handler ved ondsindede eller svigagtige anmodninger.

Disse oplysninger vil kun blive gemt for at kontrollere, om din anmodning er ægte, hvorefter de bliver destrueret. Oplysningerne vil ikke blive brugt til andre formål. Hvis det er sandsynligt, at din anmodning vil påvirke andre dataområder, kan vi tage yderligere kontroltiltag, men dette vil blive meddelt dig skriftligt.  Hvis vi ikke kan efterkomme din anmodning, tager vi kontakt skriftligt for at forklare hvorfor. Hvis anmodningen anses for urimelig eller overdreven, kan vi bede dig om at betale et lille gebyr, før vi sender dig en kopi af dine data – dette holdes inden for et rimeligt beløb.

10. Tilbagekaldelse af samtykke og tilbageholdelse af oplysninger

Ingen forpligtelser ved undersøgelser

Hvis du tidligere har givet samtykke til vores behandling af dine personoplysninger, kan du til enhver tid trække dette samtykke tilbage. Der er to måder, du kan gøre dette på:

 1. Over telefonen Hvis du ønsker at gøre dette over telefonen under en undersøgelse, så fortæl vores telefoninterviewere det, og vi vil reagere på det med det samme. Vi vil afslutte interviewet og registrere din tilbagetrækning af samtykket til undersøgelsen.

 

 1. Online Send os en e-mail på [email protected] og angiv hele referencenummeret fra din e-mail-invitation, og tilkendegiv, at du ikke længere giver samtykke til at deltage i undersøgelsen. Du kan også afslutte deltagelsen på et hvilket som helst tidspunkt ved at afslutte undersøgelsen.

 

 1. E-mail Hvis du ikke længere ønsker, at vi behandler dine data til noget formål, herunder fremtidige invitationer til undersøgelser, er du velkommen til at sende os en e-mail på [email protected] og lade os det vide.

Når du deltager i vores undersøgelse, vil vi måske spørge om dine personlige meninger samt demografiske oplysninger som for eksempel din alder og husstandens sammensætning. Du er ikke forpligtet til at besvare eventuelle spørgsmål, vi stiller dig, og du kan ophøre med deltagelse i en undersøgelse på et hvilket som helst tidspunkt. Hvis du slutter dig til RONIN markedsundersøgelsespanelet, kan du til enhver tid forlade det ved at følge vejledningen i afmelding, som du finder i alle de e-mails, vi sender dig.

11. Fortrolighed vedrørende undersøgelsessvar og personoplysninger

Beskyttelse af din identitet

Når der arbejdes med rapporter eller formidling af resultater fra vores undersøgelser, inkluderer vi dine svar på en liste sammen med alle de andre deltageres svar og rapporterer dette i en fil til vores kunde, hvor du ikke kan identificeres. Denne kan derefter anvendes af vores kunde til at rapportere resultaterne fra undersøgelsen til undersøgelsens sponsor. Vi rapporterer aldrig dine individuelle undersøgelsessvar eller formidler dem på en sådan måde, at du er personligt identificerbar i filen, med nogle få undtagelser. Vi kan videregive dine data og undersøgelsessvar til tredjeparter på følgende måde:

 1. Du anmoder om eller giver samtykke til deling af dine identificerende oplysninger og personlige svar med en tredjepart til et bestemt formål. 
 2. Vi leverer dine svar til en tredjepart, som er kontraktmæssigt forpligtet til at fortroligholde de videregivne oplysninger og kun anvende dem til undersøgelsesformål; dette kan være for at sikre, at de ikke kontakter dig igen for at anmode dig om at deltage i en undersøgelse, du allerede har gennemført, eller til kvalitetskontrolformål.
 3. I de sjældne, men mulige tilfælde, hvor oplysningerne er underlagt videregivelse i henhold til juridiske, lovmæssige eller myndighedskrav.

Dine undersøgelsessvar kan indsamles, opbevares og behandles af vores søsterselskaber eller ikke-tilknyttede leverandører, både inden for og uden for EU. De er kontraktligt forpligtet til at fortroligholde alle oplysninger, som de indsamler og videregiver til os, eller som vi indsamler og videregiver til dem, og de skal beskytte dem med sikkerhedsstandarder og -praksisser, der svarer til vores, uanset hvor de er etableret. Se "International overførsel af data".

12. Sikkerhed vedrørende personoplysninger

Beskyttelse af dine data

Vi informerer og uddanner vores medarbejdere i vores politikker og procedurer vedrørende fortrolighed, sikkerhed og databeskyttelse, og vi understreger betydningen af at overholde dem. Vores sikkerhedsprocedurer stemmer overens med de almindelige anerkendte kommercielle standarder, der bruges til at beskytte personloplysninger, og de gennemgås regelmæssigt for at sikre, at dette opretholdes.

Vi kan videregive personoplysninger til associerede selskaber eller ikke-tilknyttede leverandører til undersøgelsesrelaterede formål såsom databehandling. Vi kræver, at disse virksomheder beskytter alle personoplysninger på en måde, der stemmer overens med vores forholdsregler og med loven. Vi overholder generelt accepterede branchestandarder med henblik på at beskytte personoplysninger, der sendes til os, både i forbindelse med overførslen og når vi modtager oplysningerne. Disse omfatter kryptering, beskyttelse med adgangskode, sikker filoverførsel og andre foranstaltninger som for eksempel at begrænse antallet af brugere, der har adgang til dine oplysninger, på et hvilket som helst tidspunkt – vi gennemgår dette regelmæssigt.

13.  International overførsel af data

Beskyttelse af dine data inden for EØS og i udlandet

Vi vil nogle gange have behov for at overføre dine data uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS") for at sikre, at vi kan levere vores tjenester, enten leverandørers støtte, eller fordi vores kunder ikke har hjemsted i EØS. Når vi gør dette, informerer vi dig i forvejen før behandling af dine data, og vi vil bede om dit udtrykkelige samtykke hertil. Al overførsel af data sker på forsvarlig vis. Data vil kun blive anvendt på samme måde, som de ville i EØS, med samme hensyntagen til dine rettigheder og databeskyttelse. Data vil blive beskyttet med mindst én af følgende foranstaltninger:

 • Overførslen sker til et land, der har regler for databeskyttelse, som Europa-Kommissionen har anerkendt som værende regler, der giver beskyttelse svarende til EØS-standarderne;
 • Vi vil etablere en kontrakt med modtageren af oplysningerne, der forpligter dem til at beskytte dine data i overensstemmelse med samme standarder som dem, der gælder i EØS.

14.  Opbevaring af data

Hvis vi ikke behøver dem, sletter vi dem

Vi vil altid sørge for kun at beholde de data, vi har brug for, og kun så længe, vi har brug for dem. Vi gennemgår regelmæssigt de data, vi har. Hvis vi finder ud af, at formålet hvortil vi har indsamlet data, ikke længere er relevant, sletter vi disse data. Vi stræber også efter kun at indsamle de oplysninger, vi har brug for.

Den specifikke tidsramme varierer, men hvis vi ikke har nogen retlig eller erhvervsmæssig grund til at beholde data, vil vi enten slette dem på sikker vis eller anonymisere dem for at sikre, at ingen nogensinde kan knytte dig til dem. For eksempel:

 • Vi har muligvis behov for at beholde oplysninger om dig i længere tid end normalt, hvis du har tjent et incitament ved at deltage i en undersøgelse, og du stadig mangler at indløse det på vores hjemmeside.
 • Hvis du er ansat i sundhedsvæsenet, kan vi have behov for at beholde dine bivirkningsrapporter om patienter, indtil vi er sikre på, at der er sket korrekt opfølgning deraf.

15. Kvalitetsstandarder

Business af høj kvalitet

Vores forpligtelse over for dig og kvaliteten af vores arbejde er forankret i følgende medlemsskaber af faglige sammenslutninger og certificering iht. ISO-standarder.

For mere information om disse love, regler og retningslinjer henviser vi til internettet.

16. Sådan fravælges yderligere e-mails

Modtager du for mange e-mails?

Vi håber, at du er tilfreds med indholdet og typen af vores kommunikation med dig, men hvis du ikke længere ønsker at modtage e-mails fra RONIN, kan du klikke på ”Afmeld"-linket i bunden af vores e-mails.

17. Kontakt

Spørgsmål eller forespørgsler?

Vi har udpeget en databeskyttelsesansvarlig, som er kontaktperson ved eventuelle spørgsmål, du måtte have i forbindelse med denne politik, dine personligoplysninger, og hvordan vi bruger dem. Den databeskyttelsesansvarlige (DBA) er desuden kontaktperson for organisationer og myndigheder, der har spørgsmål om dine data, og hvordan vi bruger dem. Hvis du har spørgsmål, herunder vedrørende denne politik, kan du sende en e-mail vores DBA på [email protected] eller kontakte os pr. post til:

FAO: Data Protection Officer

Harling House, 4th floor

47-51 Great Suffolk Street

SE1 0BS, London, England

 

Vi vil altid bestræbe os på at behandle eventuelle klager eller konflikter med personer vedrørende deres personoplysninger eller databeskyttelse, men hvis du har grund til at tro, vi har ikke behandlet dig retfærdigt, og vores svar til dig ikke er tilfredsstillende, kan du vælge at indgive en klage til Information Commissioner's Office (ICO), databeskyttelses- og tilsynsmyndigheden i Storbritannien, pr. telefon på 0303 123 1113 eller på www.ico.org.uk.

 

Hvis du ikke har hjemsted i Storbritannien, kan du indgive en klage til din lokale databeskyttelsesmyndighed. Du kan se en liste over disse institutioner her (Sidst revideret 9. maj 2018).

 

18. Ændringer af denne politik

Vi kan fra tid til anden have behov for eller vælge at ændre denne politik. Hvis vi ændrer denne politik på en måde, der påvirker, hvordan vi anvender dine personlige oplysninger, vil vi bringe en meddelelse på vores website for at informere dig om ændringen. Ændringen vil gælde fra det tidspunkt, hvor ændringen foretages på vores hjemmeside.