PRIVACYVERKLARING

Laatst gewijzigd: 9 juni 2019

Ingangsdatum: 25 mei 2018

 

RONIN International is een onafhankelijk bureau voor marktonderzoek gevestigd in Londen, VK. Wij nemen de privacy van alle gebruikers van onze website en onderzoeksdeelnemers zeer serieus. Wij hebben dit privacybeleid ontwikkeld om u te informeren over de principes die van toepassing zijn op ons gebruik van persoonlijke gegevens en om u te helpen begrijpen wie wij zijn en hoe wij werken.

Dit beleid is van toepassing op de gegevens die worden verzameld door de RONIN International-website en op de gegevens die wij voor u verzamelen en bewaren voor en van marktonderzoek, online en telefonisch: hetzij als een eenmalige onderzoeksdeelnemer of als lid van onze panels. Voor uw gemak bevat dit beleid koppelingen naar bronnen die u kunnen helpen bij het begrijpen van hoe ons beleid op u van toepassing is. Dit beleid strekt zich niet uit tot deze externe bronnen en wij hebben deze links alleen opgenomen voor informatie en referentiedoeleinden. Als u naar deze sites van derden gaat, wordt u onderworpen aan hun privacybeleid. Raadpleeg hen voor advies over uw gegevens.

1.      Ons werk

Wat is marktonderzoek?

Wij voeren wereldwijd telefonisch en online marktonderzoek uit vanuit ons kantoor in het Verenigd Koninkrijk om te voorzien in de behoeften van onze klanten en hun klanten om u te begrijpen, als huidige of potentiële klanten (of als een persoon die representatief is voor hun potentiële klanten), de markt waarin u leeft en werkt, en de producten en diensten die u gebruikt: dat is marktonderzoek.

2.      Onze klanten

Voor wie werken wij?

Ons onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van een aantal klanten, zoals kleine bedrijven die producten en diensten willen ontwikkelen die beter aansluiten op uw behoeften, onderzoeksbureaus die zijn gecontracteerd door farmaceutische fabrikanten die moeten weten hoe hun producten het doen en overheidsinstanties die moeten uitzoeken hoe het toekomstige beleid vorm te geven, en alles daartussenin. Wij kunnen projecten uitvoeren voor andere sponsors zoals adviesbureaus en bedrijfseigenaren.

Wij voeren alleen marktonderzoeksprojecten uit. Uw deelname aan onze studies zal nooit resulteren in verkoop- of marketingcommunicatie van ons, onze klanten of een verbonden derde partij. Marktonderzoek is een belangrijke functie die bedrijven laat gedijen, betere service bieden en wat het marktonderzoek in de gezondheidszorg betreft ons zelfs laat rapporteren over bijwerkingen van patiënten ter ondersteuning van de inspanningen van afdelingen voor geneesmiddelenbewaking wereldwijd.   

3.      Waarom wij contact met u opnemen

U heeft van ons gehoord.

Alle communicatie die u van ons ontvangt, zoals e-mailuitnodigingen of telefoongesprekken, identificeren ons duidelijk en leggen het doel (de doelen) van onze contactpersoon uit.

Wanneer wij contact met u opnemen, zal dit over het algemeen voor een van de volgende doeleinden zijn:

 • Om u uit te nodigen om deel te nemen aan een marktonderzoek of klanttevredenheidsonderzoek
 • Een telefonisch interview houden als onderdeel van een marktonderzoekenquête
 • Om de antwoorden te verifiëren die u onlangs heeft verstrekt in een marktonderzoekenquête
 • Om uw registratie bij ons panel te valideren
 • Als u deel uitmaakt van ons panel: om gegevens bij te werken en ervoor te zorgen dat deze kloppen

Wij kunnen af ​​en toe contact met u opnemen voor andere doeleinden; wij hebben dan wel uw toestemming vooraf gevraagd voordat wij weer contact met u opnemen. Als wij om een andere reden contact met u opnemen, zullen wij er altijd voor zorgen dat het doel verenigbaar is met uw eerdere toestemming.en dat het doel verenigbaar is met uw vorige toestemming.

In bijna alle gevallen verwerken wij uw gegevens alleen op basis van uw geïnformeerde toestemming om dit te doen. De enige uitzondering hierop is in het geval dat wij uw contactgegevens delen met een zorgvuldig geselecteerde externe partij die wij opdracht geven om uw informatie te valideren, bijvoorbeeld om te bevestigen dat u heeft deelgenomen aan een recent onderzoek. Dit is om ervoor te zorgen dat wij aan onze zware kwaliteitseisen voldoen en omdat het niet praktisch is om hiervoor specifieke toestemming te vragen. Dit is een legitiem belang voor een bedrijf als het onze, maar wij zullen dit altijd doen in overeenstemming met dit beleid en zullen dit alleen doen na zorgvuldig te hebben beoordeeld hoe dit uw privacy zal beïnvloeden. Als de beoordeling niet bevredigend is, gaan wij niet verder.

4.      Hoe wij contact met u opnemen en waar onze contactgegevens vandaan komen

U helpen begrijpen hoe wij u bereiken

De contactgegevens die wij van u hebben, kunnen afkomstig zijn van verschillende bronnen. Wij zullen u altijd laten weten wat de bron van uw contactgegevens was wanneer u met ons spreekt.

 • Per e-mail Als wij per e-mail contact met u opnemen, heeft u eerder met ons gesproken en heeft u aangegeven geïnteresseerd te zijn in verdere en vergelijkbare soorten onderzoek. Op dit punt zou u dan een e-mailadres hebben gedeeld dat wij voor dit doel kunnen gebruiken. Als alternatief kunnen wij contact met u opnemen in de naam van onze klant. Als zij u producten en diensten leveren, kunnen zij ons als onafhankelijk onderzoeksbureau hebben gevraagd om met u te spreken om te begrijpen hoe tevreden u bent met hen. Soms vragen werkgevers ons ook om interne personeelsonderzoeken uit te voeren om te begrijpen hoe tevreden u bent met hen. De privacyverklaring van onze klant vermeldt dat ze soms uw gegevens delen en samenwerken met bedrijven zoals de onze voor marktonderzoek.

 

 • Telefonisch Als wij telefonisch contact met u opnemen, is het bovenstaande nog steeds van toepassing, maar wij hebben uw telefoonnummer misschien ook gevonden in openbare databases, omdat wij denken dat u voldoet aan de criteria van ons onderzoek. Dit proces wordt 'desk research' genoemd en helpt ons om geschikte onderzoekskandidaten telefonisch te bereiken op basis van het land waar u woont, uw functie of uw bedrijfstak. Wij werken soms ook met externe leveranciers die lijsten met openbaar beschikbare informatie samenstellen om ons te helpen de juiste personen te bereiken. Het is ook mogelijk dat uw telefoonnummer tijdens een proces genaamd 'willekeurig kiezen' is bekomen - ga naar https://www.ronin.com/telephone voor meer informatie!

 

 • Andere methoden Soms sturen wij documentatie over ons werk naar uw werkplek, zodat u zich bij interesse kunt registreren, bijvoorbeeld een 'registreer uw interesse'-poster. Misschien ziet u berichten van ons op sociale media. Of als u LinkedIn gebruikt, was u mogelijk de ontvanger van een van onze campagnes. Wanneer dit gebeurt, vragen wij u om enkele gegevens over u in te voeren en rechtstreeks contact met u op te nemen om te bevestigen dat u voldoet aan de criteria voor een specifieke enquête.

5.      De gegevens die wij verzamelen

Welke informatie hebben wij van u?

Op onze website Onscontactformulier zal de volgende informatie van u verzamelen: een naam, e-mailadres, de naam van uw bedrijf en een telefoonnummer. Dit stelt ons in staat om u te helpen met uw vraag en eventuele feedback te geven. 

Als u lid wilt worden van onze IT- of gezondheidszorggemeenschappen, vragen wij u om uw volledige naam, telefoonnummer, e-mailadres, medische specialiteit of functie en uw land van verblijf. Dit is omdat ons team contact met u kan opnemen en uw gegevens kan valideren als lid van ons panel. Wij stellen u een paar vragen om inzicht te krijgen in uw specifieke omstandigheden.

Als u zich aanmeldt om lid te worden van onze telefonische onderzoeksteams, vragen wij u om dezelfde informatie, maar wij vragen ook om uw adres, zodat wij kunnen controleren of u het gemakkelijk vindt om ons te bereiken voor werk, en natuurlijk moeten wij weten welke talen u spreekt. U kunt er ook voor kiezen om een ​​cv bij uw ingediende formulier te voegen zodat ons team deze kan beoordelen.

Telefonisch Telkens wanneer wij telefonisch met u spreken, nemen wij al onze oproepen op om ervoor te zorgen dat onze teams u eerlijk behandelen, op een professionele en beleefde manier werken en een serviceniveau leveren dat voldoet aan onze interne normen en die van de relevante gedragscodes. Wij zullen altijd laten bevestigen dat u dit goed vindt voordat wij verder gaan met de oproep en deze opnames zullen nooit worden gedeeld met iemand anders dan personen wiens rol bij RONIN de verantwoordelijkheid voor kwaliteitscontrole omvat, tenzij er een ander doel is waarvoor deze opnames nodig zijn, zoals analyse, in welk geval wij u afzonderlijk zullen vragen om hier toestemming voor te geven voordat u verder gaat met de oproep.

 

6.      Betalen van incentives

Verdien geld door deel te nemen aan waardevol onderzoek

Als u een van onze enquêtes succesvol heeft afgesloten, is het mogelijk dat u recht heeft op een incentive (ook wel aangeduid als honorarium of betaling). De waarde van deze incentive varieert afhankelijk van de lengte, complexiteit en het onderwerp van de enquête. Wij zullen u vooraf altijd vertellen wat de waarde, valuta en methode van deze aanmoedigingsbetaling zullen zijn.

Alle incentives van RONIN International zijn onderhevig aan specifieke bepalingen en voorwaarden, beschikbaar op: https://www.ronin-rewards.com/terms-and-conditions/. Wij behandelen alle aanmoedigingsbetalingen voor onze enquêtes, maar af en toe werven wij deelnemers aan om deel te nemen aan enquêtes van derden. Wanneer dit het geval is, zal de derde partij de incentive beheren. Wij zullen u dit duidelijk maken wanneer wij contact met u opnemen over deelname aan een enquête.

Om een ​​incentive te ontvangen, hebben wij uw e-mailadres nodig om u een Amazon-voucher of PayPal-betaling te sturen. Tenzij u eerder heeft toegestemd met andere doeleinden, wordt uw e-mailadres alleen gebruikt om u deze betaling te sturen en wordt dit verwijderd zodra wij hebben bevestigd dat de betaling met succes en naar uw tevredenheid is ontvangen.

7.      Onze rol in de verwerking van uw gegevens

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

Wanneer wij contact met u opnemen, zullen wij u altijd vertellen wie wij zijn, onze contactgegevens opgeven en de naam (namen) opgeven van de gegevensbeheerder(s) die besloten hebben hoe uw gegevens moeten worden verwerkt. Meestal nemen wij in opdracht van onze klanten contact met u op, hetzij als individuele personen of als professionals die passen binnen de categorie van respondenten die worden onderzocht en dit betekent dat zij de gegevensbeheerder zijn, d.w.z. dat er zonder hen geen gegevensverwerking zou hebben plaatsgevonden. Dit is zelfs van toepassing als u een relatie met ons heeft en zij nooit uw persoonlijke gegevens zullen ontvangen (als dat ooit het geval zou zijn, vragen wij u om uw geïnformeerde, specifieke toestemming voordat wij dit doen). Afhankelijk van de omstandigheden kunnen wij gezamenlijk gegevensbeheerder zijn. Omdat u een relatie met ons aangaat wanneer u deelneemt aan onze enquêtes, hebben wij een wettelijke verplichting om te handelen naar een aantal van uw rechten, mocht u ervoor kiezen om ze uit te oefenen. Lees verder om erachter te komen wat dit betekent en hoe dit u kan beïnvloeden.

8.      Gegevensbeheerder en gegevensverwerker

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

In een marktonderzoekenquête komen verschillende partijen samen om de 'onderzoeksketen' te vormen. Het begint met de onderzoekssponsor, het bedrijf dat beslist om een ​​marktonderzoeksproject uit te voeren. Vervolgens komt het onderzoeksbureau dat het onderzoek ontwerpt en haar bevindingen zal melden aan de onderzoekssponsor. Daarna komt het veldwerkbureau dat de enquête online of telefonisch implementeert en spreekt met respondenten over de hele wereld om de meningen en inzichten te verzamelen die nodig zijn om de rapporten te schrijven. Daarnaast kunnen een aantal andere derden worden ingeschakeld om te helpen met enkele gespecialiseerde elementen van het project, die van project tot project sterk zullen verschillen.

Volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming is een gegevensbeheerder de entiteit die bepaalt voor welk doel ("waarom") en de manier waarop ("hoe") gegevens worden verwerkt. Aan de andere kant zal een gegevensverwerker werken volgens de specifieke instructies van de gegevensbeheerder en uw gegevens bewaren zolang als nodig is om het gevraagde werk van de verantwoordelijke voor de verwerking te voltooien. In elk marktonderzoeksproject zal er vaak meer dan één gegevensbeheerder zijn en het kan ook de ondersteuning van meerdere gegevensverwerkers omvatten. Al deze partijen zijn wettelijk verplicht om uw privacy te beschermen en uitvoering te geven aan uw rechten onder de AVG.

9.      Uitoefening van uw rechten op grond van de AVG

Gegevensrelaties op uw eigen voorwaarden

a.      Toegang

U kunt op elk moment toegang vragen tot de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren. Zodra u contact opneemt, zullen wij moeten bepalen of wij de gegevensbeheerder zijn voor uw persoonlijke gegevens. Als dat niet het geval is, vragen wij u contact op te nemen met de gegevensbeheerder of u te vragen of wij namens u contact met hen kunnen opnemen. Als wij de gegevensbeheerder zijn, heeft u mogelijk toegang tot deze persoonlijke gegevens en kunt u deze corrigeren, wijzigen of verwijderen, behalve in de volgende omstandigheden:

 • De kosten hiervan zijn onevenredig en onredelijk; of
 • Wij kunnen uw gegevens niet vrijgeven zonder gegevens van andere personen of vertrouwelijke commerciële informatie van RONIN of onze klanten vrij te geven

b.      Overdraagbaarheid

Op basis van uw toestemming om gegevens te verwerken, heeft u ook recht op overdraagbaarheid, wat betekent dat u kunt verzoeken om persoonlijke gegevens die u ons heeft verstrekt in een formaat dat gemakkelijk te lezen is en dat door anderen kan worden gebruikt als u deze met een andere gegevensbeheerder zou willen delen.

c.      Rectificatie

U kunt ons ook vragen  wij over u hebben te rectificeren. Onnauwkeurige informatie kan leiden tot frustratie of misleidende communicatie en wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de informatie die wij over u hebben zo nauwkeurig mogelijk is. Wij werken er hard aan om persoonlijke informatie in ons bezit accuraat, volledig, actueel en relevant te houden, op basis van de meest recente informatie die voor ons beschikbaar is. Wij vertrouwen op u om ons te helpen uw persoonlijke informatie accuraat en actueel te houden door onze vragen eerlijk te beantwoorden.

d.      Wissen

U heeft ook het recht om te wissen, ook bekend als het 'recht om te worden vergeten'. Als u ermee instemt dat wij uw gegevens bijhouden of verwerken, heeft u het recht om alle gegevens die wij voor u bewaren te wissen als u uw toestemming wilt intrekken. Omdat wij vaak contact met u opnemen namens andere bedrijven die uw contactgegevens mogelijk met ons hebben gedeeld, moeten wij soms teruggaan naar het bedrijf dat uw gegevens heeft gedeeld en hen adviseren over uw beslissing om toestemming in te trekken. Er zijn grenzen aan wat dit recht op wissen kan bewerkstelligen: als wij al uw gegevens wissen, kunnen wij opnieuw toevallig met u in contact komen omdat het marktonderzoek vaak in contact moet komen met een representatief deel van de bevolking; dit betekent niet dat wij uw gegevens hebben bewaard, maar dat ze in een willekeurige steekproefselectie zijn bekomen.

e.      Restrictie

U mag ook uw recht van restrictie uitoefenen om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken. Het recht van restrictie betekent dat wij uw gegevens niet langer verder verwerken, maar dat wij uw gegevens opslaan met als enige doel ervoor te zorgen dat wij geen verdere gegevensverwerking uitvoeren; wij zullen niets anders doen met uw gegevens. Dit is vaak de beste manier om verder contact met ons te voorkomen, omdat het ons in staat stelt om net genoeg informatie bij te houden om ervoor te zorgen dat uw contactgegevens worden uitgesloten van eventuele volgende projecten.

f.        Bezwaar

Zoals gezegd, delen wij soms uw persoonlijke gegevens met derden voor kwaliteitscontrole. Omdat onze wettelijke basis om dit te doen legitieme belangen zijn, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking. Alle leveranciers die wij contracteren, zullen werken in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming en zullen u duidelijk maken wanneer ze voor het eerst contact met u opnemen dat u te allen tijde bezwaar kunt maken tegen deze verwerking - dit zal aan ons worden gecommuniceerd en worden uitgevoerd.

g.       Tijdlijnen en identiteitsverificatie

Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neemt u contact met ons op via e-mail of per post via de contactgegevens die u vindt onder 'Contact opnemen'. Onze teams zullen ernaar streven om uw verzoeken uiterlijk 30 dagen na ontvangst in behandeling te nemen. Als wij meer tijd nodig hebben, laten wij u dit weten binnen dit tijdsbestek. Mogelijk moeten wij eerst contact opnemen om aanvullende informatie te vragen ter bevestiging van uw identiteit, zodat wij niet reageren op kwaadwillende of frauduleuze verzoeken.

Deze informatie wordt alleen opgeslagen om te verifiëren dat uw verzoek echt is, waarna deze wordt vernietigd; het zal niet voor enig ander doel worden gebruikt. Als uw verzoek waarschijnlijk van invloed is op andere betrokkenen, kunnen wij aanvullende verificatiestappen ondernemen, maar dit zal u schriftelijk worden meegedeeld.  Als wij uw vraag helemaal niet kunnen beantwoorden, nemen wij schriftelijk contact met u op om uit te leggen waarom. Als de aanvraag onredelijk of buitensporig wordt geacht, kunnen wij u vragen om een ​​kleine vergoeding te betalen voordat wij u een kopie van uw gegevens toesturen. Dit wordt tot een redelijk bedrag beperkt.

10. Intrekken van de toestemming en achterhouden van informatie

Geen verplichtingen in onderzoek

Als u eerder heeft ingestemd met onze verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u deze toestemming op elk gewenst moment intrekken. Er zijn twee methoden om dit te doen:

 1. Telefonisch Als u dit tijdens een enquête via de telefoon wilt doen, laat het dan weten aan onze telefonische interviewers en wij zullen hier onmiddellijk naar handelen. Wij beëindigen het interview en registreren uw intrekking van de toestemming voor die enquête.

 

 1. Online kunt u een e-mail sturen naar [email protected] onder vermelding van uw volledige referentienummer voor e-mailuitnodiging en waarin u verklaart niet langer te willen deelnemen aan deze studie. U kunt uw deelname op elk gewenst moment beëindigen door de enquête te sluiten.

 

 1. E-mail Als u niet langer wilt dat wij uw gegevens voor welk doel dan ook verwerken, inclusief toekomstige uitnodigingen voor enquêtes, kunt u een e-mail sturen naar [email protected] om ons dit te laten weten.

Wanneer u deelneemt aan ons onderzoek, kunnen wij u om uw persoonlijke mening vragen, evenals demografische informatie, zoals uw leeftijd en samenstelling van het huishouden. U bent niet verplicht om enige vraag te beantwoorden die wij u stellen en u kunt op elk moment stoppen met deelname aan een onderzoek. Als u lid wordt van het RONIN-marktonderzoekspanel, kunt u het op elk gewenst moment verlaten door de instructies voor afmelding te volgen die wij opnemen in elke e-mail die wij u sturen.

11. Vertrouwelijkheid van antwoorden op enquêtes en persoonlijke gegevens

Uw identiteit beschermen

Wanneer wij aan rapporten werken of feedback geven over de resultaten van enquêtes die wij uitvoeren, nemen wij uw antwoorden op in een lijst voor alle andere deelnemers en rapporteren wij dit in een bestand aan onze klant waar u niet kunt worden geïdentificeerd. Dit kan vervolgens door onze klant worden gebruikt om aan de onderzoekssponsor te rapporteren met bevindingen uit de enquête. Wij zullen nooit uw individuele enquêteantwoorden melden of deze zo weergeven dat u persoonlijk identificeerbaar bent in het bestand, met een paar uitzonderingen. Wij kunnen uw gegevens en antwoorden op de enquête vrijgeven aan derden als volgt:

 1. U vraagt ​​of stemt ermee in uw identificerende informatie en individuele antwoorden met de derde partijen te delen voor een specifiek doel; 
 2. Wij verzorgen uw antwoorden naar een derde partij die contractueel verplicht is om de verstrekte informatie vertrouwelijk te houden en gebruikt het alleen voor onderzoeksdoeleinden; dit kan worden gedaan om ervoor te zorgen dat ze niet opnieuw contact met u opnemen om deel te nemen aan een enquête die u al voltooid heeft, of voor de kwaliteitscontrole;
 3. In de zeldzame maar mogelijke omstandigheid dat de informatie openbaar wordt gemaakt op grond van juridische, wettelijke of reglementaire vereisten.

Uw enquêteantwoorden kunnen worden verzameld, opgeslagen of verwerkt door onze gelieerde bedrijven of niet-gelieerde leveranciers, zowel binnen als buiten de EU. Ze zijn contractueel verplicht om alle informatie die ze verzamelen te bewaren en aan ons bekend te maken, of wij verzamelen en maken informatie openbaar aan hen op vertrouwelijke wijze en moeten deze beschermen met beveiligingsstandaarden en -praktijken die gelijk zijn aan de onze, ongeacht waar ze zich bevinden. Zie 'Internationale overdracht van gegevens'

12. Beveiliging van persoonlijke informatie

Bescherming van uw gegevens

Wij informeren en trainen onze medewerkers over ons beleid en onze procedures met betrekking tot vertrouwelijkheid, veiligheid en privacy, en wij benadrukken het belang van naleving ervan. Onze beveiligingsprocedures zijn in overeenstemming met algemeen aanvaarde commerciële normen die worden gebruikt om persoonlijke informatie te beschermen en worden regelmatig herzien om ervoor te zorgen dat deze worden gehandhaafd.

Wij kunnen persoonlijke informatie overdragen aan gelieerde bedrijven of niet-gelieerde leveranciers voor onderzoeksgerelateerde doeleinden, zoals gegevensverwerking. Wij eisen van deze bedrijven dat ze alle persoonlijke informatie beschermen op een manier die consistent is met onze maatregelen en zoals wettelijk is vastgelegd. Wij volgen algemeen aanvaarde industriestandaarden om de aan ons verstrekte persoonlijke gegevens te beschermen, zowel tijdens de verzending als nadat wij deze hebben ontvangen. Deze omvatten versleuteling, wachtwoordbeveiliging, beveiligde bestandsoverdracht en andere maatregelen, zoals het beperken van het aantal gebruikers dat op elk moment toegang heeft tot uw informatie. Wij bekijken dit regelmatig.

13.  Internationale overdracht van gegevens

Bescherming van uw gegevens binnen de EER en in het buitenland

Soms moeten wij uw gegevens overdragen buiten de Europese Economische Ruimte ('EER') om ervoor te zorgen dat wij onze diensten kunnen leveren, hetzij door de ondersteuning van leveranciers of omdat onze klanten niet in de EER zijn gevestigd. Wanneer wij dit doen, zullen wij dit van tevoren aan u vertellen voordat wij uw gegevens verwerken en uw uitdrukkelijke toestemming krijgen om dit te doen. Elke overdracht van gegevens wordt veilig uitgevoerd. De gegevens worden alleen op dezelfde manier gebruikt als in de EER, met dezelfde zorg voor uw rechten en uw privacy. Dit wordt gewaarborgd door ten minste een van deze maatregelen:

 • De overdracht vindt plaats met een land dat door de Europese Commissie erkende wetgeving voor gegevensbescherming heeft om een ​​adequate bescherming te bieden die voldoet aan de normen van de EER;
 • Wij zullen een contract opstellen tussen de ontvanger van de gegevens die vereist dat ze uw gegevens beschermen volgens dezelfde normen als die gelden in de EER.

14.  Bewaren van gegevens

Als wij het niet nodig hebben, verwijderen wij het

Wij zullen er altijd voor zorgen alleen de gegevens te bewaren die wij nodig hebben en alleen gedurende de tijd die wij nodig hebben. Wij beoordelen de gegevens die wij hebben regelmatig. Als wij het doel waarvoor wij het hebben verzameld niet langer relevant vinden, dan verwijderen wij het. Wij streven er ook naar alleen de gegevens te verzamelen die wij nodig hebben.

Het specifieke tijdsbestek zal variëren, maar als wij geen zakelijke of wettelijke noodzaak hebben om het te houden, zullen wij het ofwel veilig verwijderen ofwel het anonimiseren om te zorgen dat niemand u er ooit aan kan koppelen. Een voorbeeld:

 • Het is mogelijk dat wij informatie over u langer dan normaal moeten bijhouden voor het geval u een incentive zou hebben verdiend door deel te nemen aan onderzoek, maar dat u het nog moet inwisselen op onze website.
 • Als u een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg bent, moeten wij mogelijk meldingen bijhouden van ongewenste voorvallen die u heeft genoemd over patiënten totdat wij tevreden zijn dat deze op de juiste wijze zijn opgevolgd.

15. Kwaliteitsnormen

Topkwaliteit geleverd

Onze toewijding aan u en de kwaliteit van ons werk is verankerd in de volgende lidmaatschappen van beroepsverenigingen en certificering aan ISO-normen.

Voor meer informatie over deze wetten, codes en richtlijnen, raden wij u aan online te gaan.

16. Hoe u kunt afmelden voor verdere e-mails

Te veel e-mails ontvangen?

Wij hopen dat u tevreden bent over de inhoud en de aard van onze communicatie met u, maar als u geen e-mails van RONIN meer wilt ontvangen, klikt u op de link 'Abonnement opzeggen' onderaan onze e-mails.

17. In contact komen

Vragen of verzoeken?

Wij hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die het aanspreekpunt is voor eventuele vragen in verband met dit beleid, uw persoonlijke gegevens en hoe wij deze gebruiken. De DPO (Data Protection Officer) fungeert ook als aanspreekpunt voor elke organisatie of regelgevende instantie die vragen zou hebben over uw gegevens en hoe wij deze gebruiken. Als u vragen heeft, waaronder over dit beleid, kunt u een e-mail sturen naar onze DPO op [email protected] of per post contact opnemen met:

FAO: Functionaris voor gegevensbescherming

Harling House, 4th floor

47-51 Great Suffolk Street

SE1 0BS, Londen, Verenigd Koninkrijk

 

Wij zullen ons altijd inspannen om eventuele klachten of geschillen die personen over hun persoonlijke gegevens of privacy hebben te behandelen, maar als u reden heeft om te geloven dat wij u niet eerlijk hebben behandeld en onze reactie niet bevredigend is, kunt u ervoor kiezen om een ​​klacht in te dienen bij de Information Commissioner's Office (ICO), Data Protection Authority in het Verenigd Koninkrijk en de toezichthouder in het Verenigd Koninkrijk, telefonisch op +44 303 123 1113 of op www.ico.org.uk.

 

Als u niet in het VK bent gevestigd, kunt u een klacht indienen bij uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming. Een lijst van deze instellingen is hier beschikbaar (laatst geopend 9 mei 2018).

 

18. Wijzigingen in dit beleid

Van tijd tot tijd moeten of kiezen wij ervoor dit beleid te wijzigen. Als wij dit beleid wijzigen op manieren die van invloed zijn op hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, plaatsen wij een kennisgeving op onze website om u van deze wijziging op de hoogte te stellen. Dit is van toepassing vanaf het moment dat de wijziging op onze website is aangebracht.