POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ostatnia zmiana: 9 czerwiec 2019 r.

Data wejścia w życie: 25 maja 2018 r.

 

RONIN International jest niezależną agencją prowadzącą badania rynkowe, której siedziba znajduje się w Londynie (Wielka Brytania). Bardzo poważnie podchodzimy do prywatności wszystkich użytkowników naszej strony internetowej oraz uczestników badań. Opracowaliśmy niniejszą Politykę prywatności w celu przekazania ci informacji na temat zasad, zgodnie z którymi wykorzystujemy dane osobowe, a także aby pomóc ci zrozumieć, kim jesteśmy i w jaki sposób pracujemy.

Niniejsza Polityka dotyczy danych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej RONIN International, a także danych, które zbieramy od ciebie i przechowujemy w celu przeprowadzania badań rynkowych za pośrednictwem Internetu lub telefonu – w ramach twojego jednorazowego udziału w badaniu lub w ramach członkostwa w naszych panelach. Dla wygody niniejsza Polityka zawiera łącza do informacji, które mogą pomóc ci zrozumieć, w jaki sposób nasza Polityka cię dotyczy. Niniejsza Polityka nie dotyczy jednak takich informacji zewnętrznych, a łącza do nich zawarliśmy wyłącznie do celów informacyjnych i referencyjnych. Jeżeli odwiedzisz takie strony internetowe stron trzecich, będziesz wówczas podlegać polityce prywatności takich podmiotów. Zapoznaj się z zawartymi w nich informacjami na temat twoich danych.

1.      Nasza praca

Czym są badania rynkowe?

Z naszego biura w Wielkiej Brytanii prowadzimy badania rynkowe na całym świecie za pośrednictwem telefonu i Internetu, aby zaspokajać potrzeby naszych klientów oraz ich klientów związane z rozumieniem ciebie jako obecnego lub potencjalnego klienta (albo jako osoby reprezentatywnej dla potencjalnych klientów), rynku, na którym mieszkasz i pracujesz, a także produktów i usług, z których korzystasz – na tym właśnie polegają badania rynku.

2.      Nasi klienci

Dla kogo pracujemy?

Badania prowadzimy w imieniu różnych klientów, np. małych firm chcących opracowywać produkty i usługi lepiej dopasowane do twoich potrzeb, agencji badawczych zatrudnionych przez firmy farmaceutyczne, które chcą dowiedzieć się, jak radzą sobie ich produkty, agencji rządowych chcących dowiedzieć się, jak kształtować przyszłą politykę – i wykonujemy wszystko, co się z tym wiąże. Możemy prowadzić projekty dla innych sponsorów, np. firm doradczych lub właścicieli przedsiębiorstw.

Realizujemy wyłącznie projekty dotyczące badań rynkowych. Twój udział w naszych badaniach nigdy nie spowoduje, że będziesz otrzymywać komunikaty handlowe lub marketingowe od nas, naszych klientów czy jakichkolwiek powiązanych stron trzecich. Badania rynkowe są ważną funkcją, dzięki której przedsiębiorstwa się rozwijają, oferują lepszą obsługę, a w przypadku badań rynku opieki zdrowotnej – pozwalają nam zgłaszać przypadki działań niepożądanych u pacjentów, aby wspierać działania departamentów nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii na całym świecie.   

3.      Dlaczego kontaktujemy się z tobą

Otrzymałeś(-aś) od nas wiadomość.

Wszelkie otrzymane od nas wiadomości, np. zaproszenia e-mailowe lub telefony, zawierają dokładne informacje, kim jesteśmy i w jakim celu się z tobą kontaktujemy.

Jeżeli kontaktujemy się z tobą, to zasadniczo z jednej z poniższych przyczyn:

 • aby zaprosić cię do udziału w badaniu rynkowym lub badaniu zadowolenia klientów,
 • aby przeprowadzić wywiad telefoniczny w ramach badania rynkowego,
 • aby zweryfikować odpowiedzi podane przez ciebie niedawno w badaniu rynkowym,
 • aby zweryfikować twoją rejestrację w naszym panelu,
 • jeżeli należysz już do naszego panelu – aby zaktualizować naszą dokumentację i upewnić się, że jest dokładna.

Od czasu do czasu możemy kontaktować się z tobą w innych celach – w takim wypadku przed ponownym kontaktem uzyskamy najpierw twoją zgodę. Jeżeli skontaktujemy się z tobą w jakimkolwiek innym celu, zawsze dopilnujemy, by cel tej komunikacji odpowiadał udzielonej przez ciebie wcześniej zgodzie.

W prawie wszystkich przypadkach będziemy przetwarzać twoje dane na podstawie twojej świadomej zgody w tym zakresie. Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której przekażemy twoje dane kontaktowe starannie wybranej stronie trzeciej, której zlecimy weryfikację twoich informacji, np. potwierdzenie, że brałeś(-aś) niedawno udział w badaniu. Robimy to, aby upewnić się, że spełniamy swoje wysokie wymagania jakościowe, a także dlatego, że w takim wypadku zwracanie się do ciebie o wyrażenie zgody byłoby niepraktyczne. Mimo że leży to w uzasadnionym interesie naszego przedsiębiorstwa, będziemy zawsze robić to zgodnie z niniejszą Polityką i wyłącznie po dokładnej ocenie wpływu na twoją prywatność. Jeżeli ocena nie będzie zadowalająca, zrezygnujemy z działania.

4.      Metody kontaktu z tobą oraz pochodzenie twoich danych do kontaktu

W jaki sposób się z tobą kontaktujemy

Twoje dane do kontaktu mogą pochodzić z wielu różnych źródeł. Zawsze podczas kontaktu z tobą będziemy cię informować, z jakiego źródła pochodzą twoje dane do kontaktu.

 • Kontakt e-mailem Jeżeli kontaktujemy się z tobą za pośrednictwem poczty e-mail, oznacza to, że mieliśmy już wcześniej kontakt, a ty wyraziłeś(-aś) zainteresowanie udziałem w dalszych badaniach i badaniach podobnego rodzaju. Wówczas także podałeś(-aś) nam w tym celu swój adres e-mail. Możemy także kontaktować się z tobą w imieniu naszego klienta. Jeżeli klient dostarczył ci produkty lub usługi, mógł zwrócić się do nas jako niezależnej agencji badawczej o skontaktowanie się z tobą i uzyskanie odpowiedzi, na ile jesteś zadowolony(-a) ze współpracy z nim. Czasami także pracodawcy proszą nas o przeprowadzenie wewnętrznych badań wśród pracowników, aby poznać poziom ich zadowolenia. W polityce prywatności naszego klienta znajduje się zapis, że może on czasem udostępniać twoje dane i współpracować z firmami takimi jak nasza w celu prowadzenia badań rynkowych.

 

 • Kontakt telefoniczny Jeżeli kontaktujemy się z tobą telefonicznie, możliwe są wyżej opisane sytuacje, ale także możliwe jest, że znaleźliśmy twój numer telefonu w publicznie dostępnych bazach danych, ponieważ uważamy, że spełniasz kryteria naszych badań. Proces ten nazywany jest „analizą danych wtórnych” i pomaga nam kontaktować się telefonicznie z kandydatami do badań na podstawie ich kraju zamieszkania, zajmowanego stanowiska lub branży. Czasami współpracujemy także z dostawcami zewnętrznymi, którzy tworzą listy informacji dostępnych publicznie i pomagają nam skontaktować się z odpowiednimi osobami.Twój numer telefonu mógł także pojawić się w ramach procedury „losowego wybierania numerów” – wejdź na stronę: https://www.ronin.com/telephone, aby dowiedzieć się więcej!

 

 • Inne metody Czasami przesyłamy dokumenty dotyczące naszej działalności do twojego miejsca pracy, aby umożliwić ci skontaktowanie się z nami i zgłoszenie swojego zainteresowania. Posty od nas możesz także napotkać w serwisach społecznościowych. Jeżeli masz konto w serwisie LinkedIn, być może byłeś(-aś) odbiorcą jednej z naszych kampanii. W takiej sytuacji poprosimy cię o pewne dane na twój temat, a następnie skontaktujemy się z tobą bezpośrednio, by potwierdzić, że spełniasz kryteria określonego badania.

5.      Gromadzone dane

Jakie informacje zbieramy od ciebie?

Na naszej stronie internetowej W naszym formularzu kontaktowym zbieramy następujące informacje na twój temat: imię i nazwisko, adres e-mail, nazwę firmy i numer telefonu. Dzięki temu możemy obsłużyć twoje zapytanie i przekazać ci ewentualnie wszelkie informacje zwrotne. 

Jeżeli chcesz dołączyć do naszej społeczności informatycznej lub medycznej, poprosimy cię o podanie imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, specjalizacji lekarskiej lub stanowiska, a także kraju zamieszkania. W ten sposób nasz zespół będzie mógł skontaktować się z tobą i zweryfikować twoje dane jako członka naszego panelu. Zadamy ci kilka dodatkowych pytań, aby szczegółowo poznać twoją sytuację.

Jeżeli zgłosisz się do pracy w naszym telefonicznym zespole badawczym, poprosimy cię o podanie tych samych informacji, a także poprosimy o adres, aby móc sprawdzić, czy łatwo będzie ci dotrzeć do pracy. Będziemy również chcieli wiedzieć, jakimi językami się posługujesz. Do przesłanego formularza możesz także dołączyć swoje CV, aby nasz zespół mógł się z nim zapoznać.

Telefonicznie Przy każdej rozmowie telefonicznej z nami zostaniesz poinformowany(-a), że nagrywamy wszystkie nasze rozmowy telefonicznie, aby mieć pewność, że nasi pracownicy traktują cię uczciwie, pracują w sposób profesjonalny i uprzejmy, a także że zapewniają poziom obsługi spełniający nasze standardy wewnętrzne oraz postanowienia odpowiednich Kodeksów postępowania. Zawsze przed rozpoczęciem rozmowy będziemy upewniali się, że wyrażasz na to zgodę, zaś nagrania nie będą udostępniane nikomu innemu niż osobom, które w agencji RONIN są odpowiedzialne za kontrolę jakości – chyba że istnieje odrębny powód, dla którego nagranie jest konieczne, np. do analizy, ale wówczas poprosimy cię o wyrażenie osobnej zgody na kontynuowanie rozmowy.

 

6.      Płatności motywacyjne

Zarabiaj na udziale w cennych badaniach

Jeżeli z powodzeniem wypełnisz jedną z naszych ankiet, możliwe, że będziesz uprawniony(-a) do otrzymania wynagrodzenia motywacyjnego (które nazywamy także honorarium lub płatnością). Wartość wynagrodzenia będzie różna w zależności od długości, złożoności i tematu ankiety. Zawsze z góry uprzedzimy cię o wartości, walucie i metodzie płatności takiego wynagrodzenia.

Wszystkie płatności motywacyjne dokonywane przez RONIN International podlegają szczegółowemu Regulaminowi dostępnemu pod adresem: https://www.ronin-rewards.com/terms-and-conditions/. Wszystkie płatności motywacyjne za nasze ankiety obsługujemy sami, ale czasami rekrutujemy uczestników do udziału w ankietach podmiotów trzecich. Wówczas to podmiot trzeci może zarządzać wypłatą wynagrodzenia motywacyjnego. Poinformujemy cię o tym podczas kontaktu w sprawie udziału w jakiejkolwiek ankiecie.

Abyś mógł/mogła otrzymać wynagrodzenie motywacyjne, będziemy potrzebowali twojego adresu e-mail, na który prześlemy ci voucher Amazon lub płatność w serwisie PayPal. O ile nie zgodziłeś(-aś) się wcześniej na wykorzystanie adresu e-mail w innych celach, posłuży on nam jedynie do przesłania ci płatności i zostanie usunięty po otrzymaniu przez nas potwierdzenia, że otrzymałeś(-aś) płatność od nas i nie zgłaszasz żadnych uwag.

7.      Nasza rola w przetwarzaniu twoich danych

Kto odpowiada za twoje dane?

Kontaktując się z tobą, zawsze poinformujemy cię, kim jesteśmy, podamy ci nasze dane kontaktowe, a także nazwiska administratorów danych, którzy postanowili, w jaki sposób powinny być przetwarzane twoje dane. W większości przypadków to nasi klienci zlecają nam kontakt z tobą – albo jako osobą wskazaną konkretnie, albo jako specjalistą zaliczającym się do kategorii badanych respondentów. Oznacza to, że to oni są administratorem danych, tzn. bez nich nie doszłoby do przetwarzania danych. Zasada ta obowiązuje nawet wówczas, gdy współpracujesz z nami, a klient nie otrzyma nigdy żadnych twoich danych osobowych (w takim bowiem przypadku poprosilibyśmy cię o świadomą i szczegółową zgodę przed ich udostępnieniem). W zależności od okoliczności możemy pełnić rolę współadministratora danych. Ponieważ poprzez udział w naszych ankietach nawiązujesz z nami współpracę, naszym obowiązkiem na mocy prawa jest umożliwienie ci skorzystania z przysługujących ci praw. Poniżej znajdziesz wyjaśnienie, co to oznacza i jaki może mieć na ciebie wpływ.

8.      Administratorzy danych i podmiot przetwarzający

Kto odpowiada za twoje dane?

W badaniu rynkowym różne podmioty współpracują z sobą, tworząc „łańcuch badawczy”. Na jego początku znajduje się sponsor badania, czyli firma, która decyduje, że chce zrealizować projekt badania rynkowego. Dalej znajduje się agencja badawcza, która projektuje ankietę i informuje sponsora badania o jej wynikach. Następnym ogniwem jest agencja terenowa, która realizuje ankietę przez Internet lub telefonicznie i rozmawia z respondentami z całego świata, by zebrać ich opinie i przemyślenia konieczne do sporządzenia raportów. Ponadto, niektóre inne podmioty zewnętrzne mogą zostać zaangażowane do pomocy przy niektórych specjalistycznych elementach projektu, które bywają bardzo różne przy poszczególnych badaniach.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych administratorem danych jest podmiot, który określa cel („dlaczego”) i sposób („jak”) przetwarzania danych. Z drugiej strony podmiot przetwarzający dane działa na podstawie szczegółowych instrukcji administratora danych i przechowuje twoje dane przez okres niezbędny do wykonania pracy zleconej mu przez administratora danych. W projekcie badań rynkowych często występuje więcej niż jeden administrator danych; może on także obejmować wsparcie wielu podmiotów przetwarzających dane. Wszystkie te podmioty są zobowiązane na mocy prawa do ochrony twojej prywatności i realizacji twoich uprawnień na mocy RODO.

9.      Wykonywanie twoich uprawnień na mocy RODO

Powiązania danych na twoich warunkach

a.      Prawo dostępu do danych

Możesz w dowolnym momencie zażądać dostępu do posiadanych przez nas twoich danych osobowych. Kiedy się z nami skontaktujesz, będziemy musieli ustalić, czy jesteśmy administratorem twoich danych osobowych. Jeżeli okaże się, że nim nie jesteśmy, poprosimy cię o skontaktowanie się bezpośrednio z administratorem danych albo zapytamy cię, czy możemy skontaktować się z nim w twoim imieniu. Jeżeli okaże się, że jesteśmy administratorem danych, będziesz mógł/mogła uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, poprawiać je, zmieniać lub usuwać, z wyjątkiem następujących okoliczności:

 • jeżeli koszt takiej czynności byłby nieproporcjonalny i nieracjonalny; lub
 • jeżeli nie moglibyśmy udostępnić twoich danych bez udostępnienia danych innych osób lub poufnych danych handlowych agencji RONIN lub naszych klientów.

b.      Prawo do przenoszenia danych

Na podstawie twojej zgody udzielonej nam na przetwarzanie danych masz także prawo do przenoszenia danych, co oznacza, że możesz zażądać otrzymania danych osobowych, które nam przekazałeś(-aś), w formacie łatwym do odczytania umożliwiającym ich wykorzystanie przez inne podmioty, jeżeli będziesz chciał(a) udostępnić swoje dane innemu administratorowi danych.

c.      Prawo do sprostowania danych

Możesz także zwrócić się do nas o sprostowanie zapisów, które posiadamy na twój temat. Niepoprawne informacje mogą prowadzić do frustracji lub mylącej komunikacji, dlatego zależy nam na tym, by posiadane przez nas dane na twój temat były możliwie jak najbardziej dokładne. Ciężko pracujemy, aby znajdujące się pod naszą kontrolą dane były dokładne, kompletne, aktualne i adekwatne, na podstawie najnowszych udostępnionych nam informacji. Liczymy, że pomożesz nam zachować dokładność i aktualność swoich danych osobowych poprzez udzielanie szczerych odpowiedzi na nasze pytania.

d.      Prawo do usunięcia danych

Przysługuje ci także prawo do usunięcia danych, nazywane także „prawem do bycia zapomnianym”. Jeżeli wyraziłeś(-aś) zgodę na posiadanie lub przetwarzanie przez nas twoich danych, masz prawo do usunięcia wszelkich twoich danych, które posiadamy, jeżeli zechcesz wycofać swoją zgodę. Ponieważ często kontaktujemy się z tobą w imieniu innych przedsiębiorstw, które mogły nam udostępnić twoje dane do kontaktu, czasem będziemy musieli skontaktować się z przedsiębiorstwem, które przekazało nam twoje dane, i poinformować je o twojej decyzji o wycofaniu zgody. Istnieją pewne ograniczenia dotyczące skutków prawa do usunięcia danych: jeżeli usuniemy wszystkie twoje dane, możemy skontaktować się z tobą ponownie w sposób losowy, ponieważ badania rynkowe często wymagają skontaktowania się z reprezentatywną próbą populacji; nie oznacza to, że zachowaliśmy twoje dane, ale że pojawiły się one przy losowym doborze próby.

e.      Prawo do ograniczenia przetwarzania

Możesz również skorzystać z przysługującego ci prawa do ograniczenia przetwarzania twoich danych osobowych. Prawo do ograniczenia przetwarzania oznacza, że nie będziemy dłużej przetwarzać twoich danych w sposób inny niż przechowywanie twoich danych wyłącznie w celu zapewnienia, że nie będziemy dokonywać na nich żadnego przetwarzania; to znaczy, że nie będziemy wykonywać żadnych innych czynności na twoich danych. Jest to często najlepszy sposób, aby uniknąć ponownego kontaktu z nami, ponieważ dzięki temu możemy zachować wystarczającą ilość informacji, aby mieć pewność, że twoje dane kontaktowe zostaną wykluczone ze wszelkich przyszłych projektów.

f.        Prawo do wyrażenia sprzeciwu

Jak już wspomniano, możemy czasem udostępniać twoje dane osobowe niezależnym dostawcom na potrzeby kontroli jakości. Ponieważ podstawą prawną tej czynności jest dla nas nasz uzasadniony interes, masz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Wszyscy zatrudniani przez nas dostawcy będą postępowali zgodnie z przepisami o ochronie danych i wyraźnie poinformują cię przy pierwszym kontakcie, że możesz wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania w dowolnym czasie – twój sprzeciw zostanie nam przekazany i zrealizowany.

g.       Terminy i weryfikacja tożsamości

Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw, skontaktuj się z nami e-mailem lub pocztą tradycyjną pod adresem podanym w sekcji „Kontakt”. Nasze zespoły dołożą wszelkich starań, by zrealizować twoje żądania w ciągu maksymalnie 30 dni od ich otrzymania. Jeżeli będziemy potrzebowali więcej czasu, poinformujemy cię o tym w tym terminie. Możemy być zmuszeni skontaktować się najpierw z tobą, aby uzyskać dodatkowe informacje w celu potwierdzenia twojej tożsamości, abyśmy nie spełniali żądań zgłoszonych złośliwie lub oszukańczo.

Informacje te będą przechowywane wyłącznie w celu weryfikacji autentyczności twojego żądania, po czym zostaną zniszczone. Nie będą one wykorzystywane w żadnym innym celu. Jeżeli twoje żądanie będzie miało wpływ na inne osoby, których dane dotyczą, możemy podjąć dodatkowe kroki weryfikacyjne, ale zostaną ci one przekazane na piśmie.  Jeżeli nie będziemy mogli zupełnie spełnić twojego żądania, skontaktujemy się z tobą pisemnie, by wyjaśnić powody takiej odmowy. Jeżeli żądanie zostanie uznane za nieracjonalne lub przesadne, możemy poprosić cię o uiszczenie niewielkiej opłaty, zanim prześlemy ci kopię danych – opłata ta będzie miała rozsądną wysokość.

10. Wycofanie zgody i zatrzymywanie informacji

Brak zobowiązań dotyczących badań

Jeżeli wcześniej wyraziłeś(-aś) zgodę na przetwarzanie przez nas swoich danych osobowych, możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Można to zrobić na dwa sposoby:

 1. Telefonicznie Jeżeli chcesz dokonać tego telefonicznie podczas ankiety, poinformuj o tym naszych ankieterów telefonicznych, a my natychmiast się tym zajmiemy. Zakończymy rozmowę i zarejestrujemy wycofanie twojej zgody dotyczące tej ankiety.

 

 1. Przez Internet Napisz do nas na adres: [email protected], podając pełny numer zaproszenia elektronicznego i oświadczając, że nie wyrażasz już zgody na udział w tym badaniu. Możesz także zakończyć swój udział w dowolnym momencie poprzez zamknięcie ankiety.

 

 1. E-mailem Jeżeli nie chcesz, abyśmy dalej przetwarzali twoje dane w jakimkolwiek celu, w tym również do wysyłania ci zaproszeń do udziału w ankietach w przyszłości, napisz do nas e-mail na adres: [email protected], aby nas o tym poinformować.

Podczas udziału w naszych badaniach możesz być pytany(-a) o zdanie, a także o dane demograficzne, takie jak wiek czy skład gospodarstwa domowego. Nie masz obowiązku udzielenia odpowiedzi na żadne z zadanych ci pytań i możesz w dowolnym momencie przerwać udział w badaniu. Jeżeli dołączysz do panelu badawczego RONIN, możesz opuścić go w dowolnym momencie poprzez wykonanie instrukcji rezygnacji, które znajdziesz w każdym przesyłanym do ciebie e-mailu.

11. Poufność danych osobowych i udzielonych odpowiedzi na pytania

Ochrona twojej tożsamości

Przy opracowywaniu raportów lub przekazywaniu wyników przeprowadzonych przez nas ankiet twoje odpowiedzi umieszczamy na liście wszystkich uczestników i przekazujemy je klientowi w pliku, który uniemożliwia ustalenie twojej tożsamości. Następnie nasz klient może wykorzystać te dane do przekazania wyników badania jego sponsorowi. Nigdy nie będziemy przekazywać twoich indywidualnych odpowiedzi na pytania ankietowe ani nie będziemy ich komunikować w sposób umożliwiający ustalenie twojej tożsamości w pliku – z kilkoma wyjątkami. Możemy ujawniać twoje dane i odpowiedzi ankietowe podmiotom trzecim w następujących sytuacjach:

 1. Zażądasz lub wyrazisz zgodę na udostępnienie informacji umożliwiających ustalenie twojej tożsamości oraz swoich szczegółowych odpowiedzi podmiotom trzecim w określonym celu; 
 2. Przekazujemy twoje odpowiedzi podmiotowi trzeciemu, który jest zobowiązany umownie do zachowania poufności ujawnionych mu informacji i do wykorzystania ich wyłącznie w celach badawczych; może to mieć na celu zapewnienie, że podmiot ten nie skontaktuje się z tobą ponownie w sprawie udziału w badaniu, w którym już wziąłeś/wzięłaś udział, albo na potrzeby kontroli jakości;
 3. W rzadkich, ale możliwych, sytuacjach, gdy informacje te podlegają ujawnieniu zgodnie z wymaganiami wymiaru sprawiedliwości, prawa lub urzędów nadzoru.

Twoje odpowiedzi ankietowe mogą być gromadzone, przechowywane lub przetwarzane przez nasze spółki stowarzyszone lub niezwiązanych z nami dostawców, zarówno w UE, jak i poza nią. Podmioty te są zobowiązane umownie do zachowania poufności wszystkich gromadzonych i ujawnianych nam informacji oraz informacji gromadzonych i ujawnianych im przez nas, a także do zapewnienia im ochrony zgodnej ze standardami i praktykami równoważnymi do naszych, bez względu na to, gdzie znajduje się siedziba takiego podmiotu. Patrz „Przekazywanie danych za granicę”.

12. Bezpieczeństwo danych osobowych

Ochrona twoich danych

Informujemy i szkolimy naszych pracowników na temat naszych zasad polityki i procedur dotyczących poufności, bezpieczeństwa i prywatności, a także podkreślamy znaczenie ich przestrzegania. Nasze procedury bezpieczeństwa są zgodne z ogólnie przyjętymi standardami komercyjnymi stosowanymi do ochrony danych osobowych i są regularnie poddawane przeglądowi dla zapewnienia ich utrzymania.

Możemy przekazywać dane osobowe spółkom stowarzyszonym lub niezależnym dostawcom w celach związanych z badaniami, takich jak przetwarzanie danych. Od tych spółek wymagamy zabezpieczenia wszelkich danych osobowych w sposób zgodny ze stosowanymi przez nas środkami oraz zgodnie z przepisami prawa. Przestrzegamy ogólnie przyjętych standardów branżowych związanych z ochroną przekazywanych nam danych osobowych, zarówno podczas przekazywania danych i po ich otrzymaniu. Dotyczy to między innymi szyfrowania, ochrony za pomocą hasła, bezpiecznego przesyłania plików oraz innych metod, takich jak ograniczenie liczby użytkowników, którzy mają dostęp do twoich danych w danym momencie – metody te poddajemy regularnie przeglądowi.

13.  Przekazywanie danych za granicę

Ochrona twoich danych w EOG i za granicą

Czasem będziemy potrzebowali przekazać twoje dane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), aby zapewnić realizację naszych usług ze względu na wsparcie dostawców lub dlatego, że nasi klienci mają siedzibę poza EOG. W takiej sytuacji poinformujemy cię o tym z góry przed przetwarzaniem twoich danych i uzyskamy twoją wyraźną zgodę na dokonanie tej czynności, a wszelkie przekazywanie danych będzie się odbywało w bezpieczny sposób. Dane będą wykorzystywane w taki sam sposób, w jaki zostałyby wykorzystane w EOG, z zachowaniem takiej samej dbałości o twoje prawa i twoją prywatność. Zostanie to zagwarantowane za pomocą co najmniej jednej spośród poniższych metod:

 • Przekazywanie będzie odbywało się do kraju posiadającego przepisy o ochronie danych, które zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające ochronę adekwatną do standardów EOG;
 • Zawrzemy z odbiorcą danych umowę zobowiązującą go do ochrony twoich danych zgodnie ze standardami obowiązującymi w EOG.

14.  Zatrzymywanie danych

Usuwamy niepotrzebne nam dane

Zawsze będziemy zatrzymywać wyłącznie te dane, które są nam potrzebne, i jedynie przez okres, przez jaki są nam one potrzebne. Regularnie dokonujemy przeglądu posiadanych przez nas danych. Jeżeli uznamy, że cel, w którym zostały zgromadzone, nie jest już aktualny – usuwamy je. Staramy się także gromadzić wyłącznie niezbędne nam dane.

Konkretne przedziały czasowe są różne, ale jeżeli nie mamy potrzeby biznesowej lub prawnej, by przechowywać dane, usuwamy je w bezpieczny sposób albo dokonujemy ich anonimizacji, aby nikt nie mógł ich powiązać z tobą. Na przykład:

 • Możemy przechowywać twoje dane przez okres dłuższy niż zwykle w przypadku, gdy uzyskałeś(-aś) wynagrodzenie za udział w badaniu, ale nie wypłaciłeś(-aś) go jeszcze za pośrednictwem naszej strony.
 • Jeżeli jesteś pracownikiem służby zdrowia, możemy być zobowiązani do przechowywania twoich zgłoszeń o działaniach niepożądanych u pacjentów, dopóki nie zostaniemy poinformowani, że zostały one odpowiednio skontrolowane.

15. Standardy jakości

Doskonałość biznesowa w praktyce

Nasze zobowiązanie wobec ciebie oraz jakość naszej pracy są zagwarantowane przez nasze członkostwo w następujących stowarzyszeniach branżowych i certyfikacji zgodności z normami ISO.

Dodatkowe informacje na temat powyższych przepisów, kodeksów i wytycznych można znaleźć w Internecie.

16. Jak zrezygnować z otrzymywania kolejnych e-maili

Dostajesz zbyt wiele e-maili?

Mamy nadzieję, że jesteś zadowolony(-a) z treści i charakteru naszej komunikacji z tobą. Jeśli jednak nie chcesz otrzymywać e-maili od firmy RONIN, kliknij link „Zrezygnuj z subskrypcji” znajdujący się na końcu naszych e-maili.

17. Kontakt

Masz pytania?

Powołaliśmy inspektora ochrony danych, do którego należy kierować wszelkie pytania dotyczące niniejszej Polityki, twoich danych osobowych oraz sposobu, w jaki je wykorzystujemy. IOD jest także odpowiedzialny za kontakty z wszelkimi organizacjami i organami nadzoru, które mogą mieć pytania dotyczące twoich danych i sposobu, w jaki je wykorzystujemy. W razie jakichkolwiek pytań, w tym także dotyczących niniejszej Polityki, napisz e-mail do naszego IOD na adres: [email protected] lub prześlij pismo na adres:

Do wiadomości: Data Protection Officer (Inspektor ochrony danych)

Harling House, 4th floor

47-51 Great Suffolk Street

SE1 0BS, London, UK (Wielka Brytania)

 

Zawsze będziemy dokładać wszelkich starań, by rozstrzygać wszelkie zgłaszane nam skargi i reklamacje dotyczące danych osobowych lub prywatności. Jeśli jednak masz powody, by uznać, że nie potraktowaliśmy cię uczciwie, a nasza odpowiedź nie była dla ciebie zadowalająca, możesz złożyć skargę w Urzędzie ds. Danych Osobowych (Information Commissioner’s Office, ICO), który jest brytyjskim urzędem ochrony danych i organem nadzorczym w Wielkiej Brytanii, pod numerem telefonu: 0303 123 1113 lub na stronie: www.ico.org.uk.

 

Jeżeli nie mieszkasz w Wielkiej Brytanii, możesz złożyć skargę do miejscowego urzędu ochrony danych. Wykaz tych instytucji znajduje się tutaj (ostatni dostęp: 9 maja 2018 r.).

 

18. Zmiany Polityki

Zastrzegamy sobie prawo do każdorazowej zmiany niniejszej Polityki. Jeżeli zmienimy Politykę w sposób, który negatywnie wpływa na metody wykorzystania przez nas twoich danych osobowych, umieścimy na naszej stronie internetowej zawiadomienie informujące o takiej zmianie. Zmiany będą obowiązywały od momentu wprowadzenia zmiany na naszej stronie internetowej.